Gyöngyékszerek, gyöngykötött viselet-kiegészítők

Adatvédelem

feltöltés alatt

 

A Nemesházi Gyöngymanufaktúra (nemeshazigyongymanufaktura.hu, nemeshazigyongymanufaktura.com, gyongymanufaktura.hu, gyongymanufaktura.com) internetes oldal (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetője Nemesházi Valéria, székhely: 2314 Halásztelek, Rózsa u. 4., adószám:    (a továbbiakban: Üzemeltető).

A Honlap felkeresésével és használatával a felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) kifejezetten elfogadja a Honlap jelen  adatvédelmi tájékoztatójában leírt irányleveit.

1.) Általános tudnivalók:

 • Üzemeltető, mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen adatvédelmi tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
 • A Honlap nyilvános felületeinek látogatása ingyenes, személyes adatok megadása nem szükséges hozzá.
 • Az Üzemeltető fenntartja magának azt a jogot, hogy a szolgáltatás elérését bármely Felhasználó részére megtagadja.
 • A hozzászólás, tartalom-feltöltés és egyes – esetlegesen nem nyilvános – szolgáltatások igénybevétele regisztrációhoz kötött, melynek során a név és az e-mail cím megadása kötelező, az adatok szolgáltatása önkéntes.
 • Felhasználó teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amit a honlapon elhelyez (pl. hozzászólás, vélemény, fénykép, link, lista, beszélgetés, személyes üzenet, személyes adat stb.), és bármely tartalom elhelyezésének következményeit is saját maga viseli.
 • Felhasználó a Honlapra feltöltött szöveges és képi tartalmaira az Üzemeltető részére a feltöltéssel egyidejűleg határozatlan időre szóló, területi korlátozástól mentes, ellenszolgáltatás nélküli, harmadik személy részére átruházható felhasználási jogot enged.
 • Üzemeltető a feltöltött tartalmakat jogosult területi korlátozás nélkül, részben vagy egészében felhasználni – beleértve különösen, de nem kizárólag a felhasználás, többszörözés, terjesztés, átdolgozás, harmadik személy részére történő átruházás jogát is.
 • Az Üzemeltető a Honlapon a Felhasználó által közzétett tartalmakat jogosult, de nem köteles ellenőrizni, az Üzemeltető, mint közvetítő, nem felelős ezen tartalmakért, illetve a bennük foglalt információkért.
 • Felhasználó a feltöltéssel korlátlan szavatosságot és helytállási kötelezettséget vállal bármely jogszabálysértés vagy egyéb igényérvényesítés miatt eljáró hatóságok, természetes és/vagy jogi személyek által támasztott igényekkel szemben, és köteles gondoskodni a tartalom közzétételéhez esetleg szükséges minden engedély és jogosultság megszerzéséről.
 • Felhasználó megértette, hogy Üzemeltető saját hatáskörében – minden értesítés nélkül –  jogosult a Honlapról eltávolítani minden olyan tartalmat, amelyet jogellenesnek, más személyiségi jogába, szellemi alkotáshoz fűződő  jogába, szerzői és szomszédos jogába vagy egyéb tulajdonosi jogába ütközőnek, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyéb okból kifogásolhatónak talál, és jogosult az ilyen tartalma(ka)t feltöltő Felhasználót törölni és/vagy a Honlap eléréséből kizárni.
 • Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges jelszavának védelme érdekében. Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának és jelszavának  felhasználásával valósul meg.